Home/Welzijn/Activerend huisbezoek

Activerend huisbezoek

Door ingrijpende omstandigheden bijvoorbeeld verhuizing, overlijden van een dierbare of ziekte kan het voorkomen dat u de grip op uw leven tijdelijk even kwijt bent. Het lukt soms niet om alleen de draad van het leven weer op te pakken.

Voor senioren die hulp willen bij het opnieuw invulling geven van hun dagbesteding is er activerend huisbezoek.

Een daarvoor opgeleide vrijwilliger gaat samen met de oudere aan het werk om te bekijken hoe de oudere zelf initiatief kan nemen om te komen tot een zinvolle dagbesteding.