Home/Welzijn/Aanwezigheidshulp

Aanwezigheidshulp

De dienst aanwezigheidshulp voor senioren wil de taak verlichten van mantelzorgers zoals partners, huisgenoten of kinderen, die met de zorg voor thuiswonende hulpbehoevende senioren zijn belast.

De vrijwilligers van de aanwezigheidshulp kunnen gedurende één of, indien nodig, meerdere dagdelen in de week de zorg van de mantelzorgers overnemen. Zij bieden hulp door te helpen bij het naar het toilet gaan, koffie en thee zetten, wandelen enz. Deze vrijwilligers voeren geen huishoudelijke taken uit en verrichten geen medische handelingen.

Zij zijn een aanvulling op en bieden ondersteuning aan de mantelzorg en op mogelijk aanwezige professionele zorg.