Home/Welzijn

Welzijn

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen wordt er van de senioren gevraagd om langer thuis te blijven wonen en meer zelfredzaam te zijn door inzet van het eigen sociale netwerk.

De sector Welzijn van Welzijn Ouderen Cuijk kan hierin ondersteuning bieden door middel van de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers binnen de volgende welzijnsdiensten: Aanwezigheidshulp, Activerend huisbezoek, Tafeltje Dekje en Telefooncirkel.

Pilot Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren gemeente Cuijk

Klik hier