Home/Projecten/Welzijnsbezoeken

Welzijnsbezoeken

De dienst Welzijnsbezoeken van Welzijn Ouderen Cuijk bestaat uit geschoolde vrijwilligers die senioren binnen de gemeente Cuijk bezoeken die 75 of 80 jaar zijn geworden. De vrijwilligers doorlopen gezamenlijk met de 75 of 80 jarigen de vragen die anoniem beantwoord worden. Daarnaast informeren de vrijwilligers de senioren over wonen, welzijn en zorg en hebben zij eveneens een signalerende functie. Tijdens dit gesprek kan de bezochte senior aangeven of hij/zij verdere informatie of ondersteuning wenst.

Het doel van dit bezoek is te achterhalen of de senioren van 75 jaar en ouder momenteel of op (korte) termijn te maken zullen gaan krijgen met eventuele mobiliteits- of gezondheidsproblemen, het verlies van hun partner, het kleiner worden van hun sociale netwerk etc. In overleg met de senior wordt er besproken of en zo ja, welke ondersteuning wenselijk is.