Home/Vrijwilligers/Bestuur

Het bestuur

Samenstelling bestuur Welzijn Ouderen Cuijk

- Voorzitter:

Gert Thijssen

- Secretaris:

Truus Gerrits

- Penningmeester:

Paul Taanman

- Bestuurslid / sector activiteiten:

Johan van Hoof

- Bestuurslid / sector ondersteuning:

Gert Thijssen

- Bestuurslid / sector welzijn:

Jeanne Bardoel