Home/Ondersteuning/Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuner

Wanneer schakelt u een cliëntondersteuner in? Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een WMO-voorziening, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing kunt u een cliëntondersteuner benaderen. De cliëntondersteuner helpt u en komt voor uw belangen op.

Het is goed om al contact op te nemen voordat het eerste gesprek met de gemeente plaats heeft, het zgn. keukentafel- of onderzoekgesprek. De cliëntondersteuner bespreekt dan met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en kan aanwezig zijn bij het gesprek. Ook bij de (keukentafel)gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner controleert of de verslagen van de gesprekken juist zijn. Dat is belangrijk, want op basis van het verslag bepaalt de gemeente (en/of de zorgaanbieder) welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken. Wilt u in contact komen met een cliëntondersteuner, neem dan contact op met de Welzijn Ouderen Cuijk/KBO infobalie via telefoon 0485 – 574440 keuzenummer 1.