Home/Ondersteuning

Ondersteuning

De Individuele Belangenbehartiging Cuijk is een gezamenlijk initiatief van Welzijn Ouderen Cuijk en KBO Cluster Cuijk e.o., vertegenwoordigend de 6 (?) lokale KBO afdelingen, voor hulp aan alle senioren in Cuijk e.o.. De coördinatie en indien wenselijk en noodzakelijk professionele ondersteuning, door Welzijn Ouderen Cuijk.

Opleiding, bijscholing en op peil houden van deskundigheid wordt verzorgd door KBO/Het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB).                                                                                                                                                              

De diensten binnen het samenwerkingsverband zijn: vrijwilligers van het ouderenadvies, de administratieve ondersteuning, de belastinghulp en de cliëntondersteuning.  

Voor hulpvragen voor IBB, bel de infobalie 0485 - 574 440 keuzenummer 1.